AJANKOHTAISTA

Parkanon kaupunginvaltuusto 17.02.2020 (Veijo Niemensivu).

Valtuustolistan tärkein asia oli 100 000 euron määrärahan myöntäminen Vuokratalot  Oy:n pääomaan(syömävelkaan).   Vaikka yhtiöön oli valittu kaupunginhallituksen pöydän ympäriltä kaikkein “parhaat” luottamushenkilöt joilla on myös yritystaustaa, ei se ollut saanut yhtiön taloutta tasapainoon.  Yhtiö tekee rankasti tappiota ja oma pääoma on kohta syöty loppuun. Huvittavaa ja myös säälittävää on ollut tapa miten hallituksen puheenjohtaja on hyödyntänyt yhtiön vaikeuksia oman busineksen hoidossa.  Esitin, ettei lisämäärärahaa myönnetä vaan pitää ensin katsoa kaikkki muut toimenpiteet millä yhtiön talous saadaan terveeksi.  Kuten arvata saaattoi, esitystäni ei kukaan uskaltanut kannattaa.

Parkanon kaupunginvaltuusto 20.12.2019 (Veijo Niemensivu).

Ylimääräinen valtuuston kokous oli kutsuttu koolle hyväksymään aiesopimus kiinteistöyhtiö Parkanon Kekätehdas Oy:n myynnistä Suomen Tekojää Oy:lle.  Kauppa hyväksyttiin yksimielisesti.  Hyväksyttiin myös ero luottamustoimesta Taina Niiraselle joka siirtyy kaupungin hyvinvointihohtajaksi.

Parkanon kaupunginvaltuusto 9.12.2019 (Veijo Niemensivu).

Valtuuston käsittelyssä talousarvion muutoksia verotuloissa ja valtionosuuksissa. Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma.  Muutettiin jälleen kerran hallintosääntöä(lisää valtaa viranhaltijoille) sekä hyväksyttiin yksi ranta/asemakaava.   Allekirjoittanut esitti sivistyslautakunnan talousarvioon lisämäärärahaa koululaisten aamupalakokeiluun.  Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Parkanon
kaupunginvaltuusto 10.06.2019 (Veijo Niemensivu).

Hyväksyttiiin vuoden 2018 tilinpäätös joka näytti ylijäämää n. 1,7 m€ Allekirjoittanut ryhmäpuheenvuorossaan muistutti, että ylijäämä perustuu löyhään talousarvioon sekä korkeaan taksapolitiikkaan. Tulevaisuuden haasteet kaupungin taloudelle  muodostaa kolukampus Kaarnan osamaksujen alkaminen syksyllä ja joka jatkuu seuraaville sukupolville asti.  Valtuusto hyväksyi myös osakkeen oston yksityiseltä henkilöstöpalveluyhtiöltä jonka kirjoille on tarkoitus siirtää ilman kilpailutuksia mm. palkkahallinnon henkilökuntaa.  Aureentien sillan korjaus sai lisämäärärahan valtuustolta.  Valtuuston kokous kesti yli neljä tuntia vaikka ei se sisältänyt yhtään äänestystä.

Parkanon kaupunginvaltuusto 6.5.2019 (Veijo Niemensivu).

Valtuusto päätti vanhussuunnitelmasta.  Suunnitelmaan on kirjattu kaikki se mitä kunnassa on tarjolla ikäihmisille.  Toivottavaa olisi, että suunnitelmaa myös noudatettaisiin ja että siitä saataisiin kaikki asiat hyödynnetyksi.  Ensiarvoisen tärkeää olisi selvittää niin omaisen kuin ikäihmisenkin, mistä kyseistä palvelua voi saada.

 

Parkanon kaupunginvaltuusto 25.3.2019 (Veijo Niemensivu).

Vesilaitokselle takaus, liittyminen Hinku- ilmastokampanjaan, osallistuminen Tampereen kulttuurikaupunkihankkeeseen ja hallituksen yhteenveto aloitteista.  Hinku kampajasta allekirjoittanut totesi sen olevan kaupungin anekauppaa jolla saadaan puhdas omatunto aiemmista turvetuotatoalueiden avausluvista.  Kysyin nyt uudestaan Kolmostien terveydelle tulleista reklamaatioista.  Paikalla ollut perusturvajohtaja totesi reklamaatioita tulleen paljon, mutta vanhustenhoidon osalta ei ole viranomaistarkastuksien osalta ollut mitään merkittäviä epäkohtia.

Parkanon kaupunginvaltuusto 18.2.2019 (Veijo Niemensivu).

Kokous pidettiin ammattikoilulla.  Päätettävänä oli mm. esisopimus myytävistä sos. ja terveys puolen kiinteistöistä Pihlajalinna konsernille.  Demarit olivat ainoana ryhmänä myyntiä vastaan.  Allekirjoittanut kyseli, onko kaupungille tullut kuinka paljon kritiikkiä Kolmostien Terveys Oy:n toiminnasta mm. vanhushuollosta.  Selvitys luvattiin antaa seuraavissa kokouksissa.

Parkanon kaupunginvaltuusto 17.12.2018 (Veijo Niemensivu).

Käsittelyssä oli vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma tuleville vuosille.  Talousarvio oli laadittu virkamiesten toimesta lievästi alijäämäiseksi.  Ennusteessa oli laskettu paljon verotulojen kasvun osalle ja olettamukselle ettei palkkakuluissa tapahdu merkittäviä muutoksia.  Kaikkien porvaripuolueiden edustajat suitsuttivat ryhmäpuheenvuoroissaan kuinka hyvin Parkanolla menee, huomioimatta piilossa olevaa leasing velkaa tai asukasluvun alenemaa.  Valmistuvan koulukampuksen uskotaan olevan taikasana, joka poistaa kaikki ongelmat Parkanosta.  Pitkästä aikaa parista kohtaa päästiin äänestämään.  Lukion purkamisesta, vaikkei museovirasto ole vielä antanut siihen lupaa, halusi  kaupunginhallitus teettää valtuustolla päätöksen,  vastoin teknisen lautakunnan lupaa. Vanhan lukiorakennuksen purusta kaupunginhallituksen(Lamminmäen) esitys voitti luvuin 24/7 Samoin allekirjoittaneen 100 000 euron määrärahamuutoksen esitys  torialueen kattamisrahojen siirrosta tiehankkeisiin hävisi äänin 24/7    Vanhojen kiinteistöjen kohtalosta käydään helmikuulla valtuustoseminaari.

Parkanon kaupunginvaltuusto 29.10.2018 (Veijo Niemensivu).

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 veroprosentit.  Eniten keskustelua herätti vuokrataloyhtiön vajaan miljoonan euron kaupungin takaama laina.  Taikka ei niinkään se laina, vaan siihen liittyvä vuokrataloyhtiöstä sen uuden puheenjohtajan tekemä talouskatsaus.  Talouskatsaus oli lähetetty jo aiemmin valtuustoryhmien puheenjohtajille ja siinä suorasanaisesti syytettiin edellisiä vastuuhenkilöitä huonosti hoidetusta yhtiöstä, uhkaamalla jopa oikeudellisilla toimilla.   Valtuustossa, puheenjohtaja Tuomisen antama esitys oli jostain syystä paljon maltillisempi. Puheenjohtajan esittämä korjausvelan määrä yhtiöstä oli vedetty jostain hatusta.  Allekirjoittanut vastasi väitteisiin entisenä vuokrataloyhtiön puheenjohtajana.  Kerroin historiasta ja niistä päätöksistä joita on jouduttu tekemään mm. konserniohjauksen vaatimuksista.  Totesin, että vuokrataloyhtiö on toimintakuntoinen ja että se voi jatkaa toimintaansa.  Puheenjohta Tuominen ilmoitti myös, ettei vuokrataloyhtiö pysty rakentamaan suunnitteilla olevaa kerrostalohanketta.  Kevään yhtiökokouksessa kehitysjohtaja Hirsimäki oli päinvastaista mieltä.  Ota näistä “talousasiantuntijoista” sitten selvää.

Parkanon kaupunginvaltuusto 24.09.2018 (Veijo Niemensivu).

Geoparkkiin liittyminen, talouskatsaus, hallituksen vastaukset toiminnan tarkastajille, liikuntakyselyn tulokset, elinkeinokatsaus.  Siinä ne tärkeimmät, ei siis mitään maata mullistavaa.

Parkanonkaupunginvaltuusto 27.08.2018 (Veijo Niemensivu).

Kaavamuutoksia ja Lubinetin lisärahoitusta.  Valtuusto kokoontui torikoukseen, jota ennen kuntalaiset- ja järjestöt olivat voineet etukäteen tehdä kysymyksiä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.  Kysymyksiä oli koirankakkapusseita kaupungin elinvoimaan.  Allekirjoittanut kysyi keskustan ryhmältä, aikooko se pian siirtyä Parkanossa pormestarimallin käyttöön kunnan johdossa.  Ensin vastasi kaupunginjohtaja ettei hän ole tietoinen tästä asiasta.  Tivaamiseni jälkeen, kh:n puheenjohtaja Lamminmäki lupasi ettei hänen puheenjohtaja aikanaan  pormestarimalliin siirrytä.

Parkanon kaupunginvaltuusto 25.06.2018 (Veijo Niemensivu).

Valtuustossa vihdoin ja viimein tilinpäätöksen, arviointikertomuksen ja henkilöstöraportin käsittely.  Vuosi vuodelta kyseisten asiakirjojen hyväksyntä siirtyy aina vaan myöhempään kesään.  Mahtaneeko valmistelusta vastaavalla talouspäälliköllä olla muita kiireitä?  Valtuusto hyväksyi myös ympäristösuojelumääräysten päivityksen sekä vesilaitoksen yhtiöittämisen,  äänestyksen jälkeen.  Vasemistoliiton edustajat olivat yhtiöittämisestä eri kannoilla.  Antero oli yhtiöittämistä vastaan ja allekirjoittanut sen puolesta.

Parkanon kaupunginvaltuusto 28.05.2018 (Veijo Niemensivu).

Esillä alkuvuoden talouskatsaus, omakotitalon osto, valtuustoaloitteita(Vasemmistoliitolta 2).  Allekirjoittanut otti esiin kaupunginhallituksen salaisen päätöksen, jossa vuokrataloyhtiön hallituksen 5 jäsenestä 4 vaihdettiin toisiksi ilman minkäälaista ennakkokuulemista tai ilmoitusta.  Nimet vaihdettiin ilman ryhmien lupaa kesken valtuustokauden.  Perusteluina oli yhtiön taloudellinen tila(valeuutinen), allekirjoittaneen yhteistyökyvyn puute hallituksen puheenjohtajana(kehitysjohtaja Hirsimäki) j.n.e  Kaikenkaikkiaan uskomattomia huhuja joiden perusteella hallituksen jäsenet vaihdettiin.  Todellinen syy oli se,  että allekirjoittanut, joka esitteli lehdistölle vuokrataloyhtiön puheenjohtajana kerrostalohankkeen, olisi saanut ehkä liikaa julkisuutta talon rakennuttamisesta.  Uuteen vuokrataloyhtiön hallitukseen valittiin kaupunginhallituksen pöydän ympäriltä todellinen eliittijoukko.  Puheenjohtajaksi  Juha Tuominen joka on kunnostautunut epäonnistumalla mm. Lubinet- hankkeessa ja Kehitys Parkin toimitusjohtajana.  Jäseninä mm. rouva valtuuston puheenjohtaja.  Hallitusta kasvatettiin lisäksi asiantuntijajäsenillä  sekä nostettiin kokouspalkkiot kolminkertaisiksi.  Lisäbonuksena puheenjohtajan 350 euron kuukausipalkkio ja kehitysjohtajan palkkiot.   Vuokrataloyhtiön asukkaille tämä merkitsee kohonneina kokouspalkkioina ainakin 120- 150 euron lisämaksua tämän eliittihallituksen kokouksista.  Kun siihen lisätään uuden hallituksen tekemät vuokrankorotukset, on siinä asukkailla melkoinen vyönkiristys tulossa.

Parkanon kaupunginvaltuusto 23.04.2018 (Veijo Niemensivu).

Viime kerralla valtuustosta palautettu hallintosäännön muutos runnattiin oikeiston voimin läpi äänestyksen jälkeen. Ristamäki teki esityksen, ettei johtajat saa tehdä vuoden määräaikaisia  työsopimuksia.  Allekirjoittanut kannatti esitystä mutta hävisimme luvuin 28/7 joten johtajat saavat edelleen ottaa sukulaisiaan/tuttaviaan vuodeksi töihin kaupungille.  Vasemmistoliitto jätti valtuustoaloitteen ns. lapsibonuksen maksamisesta(kts. aloitteet sivu).

Parkanonkaupunginvaltuusto 26.03.2018 (Veijo Niemensivu). 

Valtuusto hyväksyi Pentin alueen kaavamuutoksen, hyvinvointisuunnitelman päivityksen ja äänestyksen jälkeen Parkanon savuttomaksi kunnaksi.  Listalla oli myös taas kerran hallintosäännön muutosesitys.  Esitys oli tuotu valtuuston käsittelyyn peri kepulaiseen tapaan eli ilman ennakkokäsittelyä henkilöstöjaoksessa.  Uotilan esityksestä ja allekirjoittaneen kannattamana esitimme hallintosäännön palautusta uudelleenkäsittelyyn.  Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kiukuttelun jälkeen esitys palautettiin uudelleenkäsittelyyn.

Parkanon kaupunginvaltuusto 11.02.2018 (Veijo Niemensivu). 

Pitkästä aikaa kaupunginvaltuuston kokous.  Asioita oli todella vähän.  Käsiteltävinä olivat yksi rantakaava,  Pohjois-Satakunta leander info ja valtuusto- ja kuntalaisaloitteet.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa kaksi uutta valtuustoaloitetta jotka on luettavissa “Aloitteet” sivulla. 

Parkanon kaupunginvaltuusto 27.11.2017 (Veijo Niemensivu).                                                                              Hyväksyttiin lainat kaupungin omille konserniyhtiöille Lubinetille ja Jäähalli Oy:lle.  Allekirjoittanut hieman ihmetteli miksei lainoitusta haettu normaalilla tavalla pankeilta, koska lainarahan hinta on alhainen.   Historian ensimmäisen kerran valtuustosto pääsi äänestämään Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa.  Vaalin tuloksen selvittyä, huomattiin että persut ja siniset ovat samaa ryhmittymää hajaannuksesta huolimatta, ainakin parkanossa.


Parkanon kaupunginvaltuusto 11.12.2017 (Veijo Niemensivu). 

Vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018  Kaikki muut valtuustoryhmät kiittelivät kilvan viranhaltijoita ja hallituksen puheenjohtajaa vaikka verot ja taksat nousevat, velkamäärä kasvaa ja kunnan asukasmäärä pienenee  sekä vanhenee kaikkia ennusteita nopeammin.  Allekirjoittanut ryhmäpuheenvuorossaan toi esiin tyytyväisyyden siitä, että kunnan tarjoamat palvelut säilyvät tyydyttävällä tasolla, mutta se hinta mitä niistä maksetaan, on Suomen korkeimpia.  “Parkanossa on hemmetin kallista elää ja asua.”

Parkanon kaupunginvaltuusto 30.10.2017 (Veijo Niemensivu).                                                                             Valtuuston käsittelyssä oli määrärahan muutos investoinneissa ja perusturvan käyttötaloudessa.  Myytiin pieni teollisuustontti ja päätettiin lainasrategiasta sekä jätehuollon tehtävien hoitamisesta.  Kiinteistövero jätettiin ennalleen, mutta tuloveroprosentista äänestettiin allekirjoittaneen esityksestä Pihlajamäen Anteron kannattamana.  Hävisimme esityksen kunnalliveron pitämisestä ennallaan 21 prosentissa.  Äänestystulos oli 22/8   Valtuuston puheenjohtajan toiminta herätti ihmetystä asian käsittelyn yhteydessä, kun hän määräsi ryhmäpuheenvuodot ennen  käsittelyä.

Parkanon kaupunginvaltuusto 25.9.2017 (Veijo Niemensivu).
Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin sos. ja terveydenhuollon yhteistyösopimuksen päivitys Sastamalan seutukunnan kanssa.  Parkanon kaupungin hallitosääntöä muutettiin jälleen kerran.  Uudessa sopimuksessa päätösvaltaa siirrettiin taas kerran kaupunginhallitukselle mm. lainojen korkojohdannaisten osalta.  Valtuutettu Uotila esitti, ettei tältä osalta hallintosääntöä ei muutettaisi.  Allekirjoittaja kannatti esitystä.  Äänetyksessä hävisimme luvuin 23/7

Parkanon kaupunginvaltuusto 12.6.2017 (Veijo Niemensivu).

Hyväksyttiin yksimielisesti ryhmien esittämät henkilövalinnat valtuustokaudelle 2017-2021

Parkanon kaupunginvaltuusto 29.5.2017 (Veijo Niemensivu).

Valtuuston keskeisin aihe oli vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen.  Tilinpäätös hyväksyttiin lähes puheitta, koska valtuuston puheenjohtaja  ei antanut edes mahdollisuutta käyttää mm. ryhmäpuheenvuoroja.  Kokouksessa hyväksyttiin mm. sivistystoimen uudet virkajärjestelyt sisäisin siirroin.   Valtuuston kokous päättyi puheenjohtajan itsekehuihin ja suvivirteen.

Parkanon kaupunginvaltuusto 8.05.2017 (Veijo Niemensivu).

Hyväksyttiin Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos,  vahvistettiin tonttihinnoittelu ja palautettiin uudelleen valmisteluun hallintosääntöuudistus.   Vasemistoliitto jätti valtuustoaloitteen, joka koski erilääkäripalveluiden lisäämistä terveyskeskuksessa esim. reumasairauksien hoidossa.

Parkanon kaupunginvaltuusto 10.4.2017 (Veijo Niemensivu).

Parkanon kaupunki osti raakamaata kolmostien varresta Puupisteen hallista pohjoiseen päin.  Allekirjoitant arvosteli kauppaa kalliiksi- ja osittain tarpeettomaksi, koska suurin osaa ostettavaa aluetta ei todennäköisesti voida hyödyntää.  Jätin päätökseen toivomusponnen, missä edellytetään, että tontteja myytäessä on niistä saatavan hinnan  vastattava osto- ja myytikulut.

Valtuustossa hyväksyttiin myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin muutosesitykset ja ammattikoulun korjausrahoitus.

Parkanon Vasemmistoliitto jätti aloitteen terveyskeskuksen liikennejärjestelyistä.

Parkanon kaupunginvaltuusto 20.3.2017 (Veijo Niemensivu).

 Tulevasta kaupungin srategiasta tehtiin päätöksiä.  Pohjoisparkanon koulun lakkauttamiskiirettä ihmettelin valtuustossa.  Pariksi- kolmeksi vuodeksi tuodaan lapset keskustan kolulun ahtauteen ja homealtistuksiin.  Ei mitään järkeä, vaikka muutama kymppitonni saataisiin säästöä.   Tämä on sitä kepulaista politiikkaa, jolla syrjäkylät autioitetaan perusuomalaisten tuella.

Parkanon kaupunginvaltuusto 20.2.2017 (Veijo Niemensivu).

Valtuustossa päätettiin koulukampuslainan uudelleenjärjestelystä jossa koko laina otetaan leasing- lainana, koska oletetettua valtioapua ei saatu liikuntatilan rakentamiseen. Allekirjoittanut olisi poistanut koulukampushankkeesta koko liikuntahallin, mutta kaupunginjohtajan mukaan se ei ole tässä vaiheessa mahdollista.  Päätettiin srategiaesityksen mukaisista lautakunta- ym. luottamuspaikoista.  Allekirjoittanut ihmetteli, miksi tarvitaan kolmea puheenjohtajaa valtuustoon ja kaupunginhallitukseen.  Demareille asia tuntui olevan hyvin tärkeä, koska he sitä olivat esittäneet kaupunginhallituksessa.


Parkanon kaupunginvaltuusto 23.01.2017 (Veijo Niemensivu).

Esillä päätettävänä:

– Soimajärven kiinteistön ostaminen osaksi uuden koulukampuksen tonttia.

– Koulukampuksen rakentamisesta tehtyyn valitukseen vastaaminen.  Allekirjoittanut kysyi mahdollisista rakentamisen viivästymisestä johtuvien kustannusten maksamisesta ja johtavien virkamiehien vastuuvakuutuksista, mikäli kustannuksia syntyy.  Kaupunginjohtajan vastaus ei tuonut esittämiini kysymyksiin vastausta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haku

Vasemmistoliitto